Odborná konferencia – Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymianového

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej odbornej konferencii na tému „Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymianového“

11. októbra 2018 |

Termín konania: 31.10.2018

Miesto konania: kongresová sála žilinského samosprávneho kraja

Program:

(Čas, od)

 • 08.00   Prezentácia účastníkov konferencie
 • 09.00   Otvorenie konferencie (Ľuboš Javor- tajomník SRZ)
 • 09.10   O rode lipňov (Thymallus) (Karol Hensel)
 • 09.25   Lipeň tymiánový ako druh európskeho významu (Juraj Hajdu)
 • 09.40   Kde ešte máme a kde už nemáme lipňa na Slovensku – prehľad súčasného rozšírenia lipňa na Slovensku (Vladimír Kováč)
 • 10.00   Prestávka
 • 10.15   Lipeň tymiánový v rybárskych revíroch SRZ – situačná správa (Richard Štencl)
 • 10.35   Současnost lipana podhorního v ČR (Pavel Vrána)
 • 10.55   Súčasný stav a vývoj populácie lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) v Bavorsku (Alexander Harsányi)
 • 11.15   Prestávka s občerstvením
 • 11.30   História chovu lipňa na Slovensku (Branislav Košťan st.)
 • 11.50   Chov lipňa v podmienkach SRZ – stredisko Svit (Pavol Hurčala)
 • 12.05   Vybrané aspekty príčin súčasného stavu lipňa tymianového v tokoch SR (Martin Rybár)
 • 12.20   Obhospodarovanie lipňa tymianového v revíroch MsO SRZ Ružomberok (Miroslav Zontág)
 • 12.35   Diskusia k prvému príspevkovému bloku
 • 13.00 – 14.00   Prestávka na obed
 • 14.00   Management lipana podhorního na horním toku řeky Poprad – výsledky 2018 (Tomáš Randák , Jan Turek, Pavel Lepič)
 • 14.20   Monitoring populací ryb ve vybraných profilech řeky Poprad (Jan Turek , Tomáš Randák, Pavel Lepič)
 • 14.40   Genetická variabilita populací lipana podhorního a možné příčiny zkrácení skřelového víčka(Vojtěch Kašpar)
 • 15.00   Prestávka s občerstvením
 • 15.10   Podélný profil kontaminace řeky Poprad (Roman Grabic a kol.)
 • 15.30   Lipan podhorní na řece Úpě (Ján Knap)
 • 15.50   Rybí predátori (Jaroslav Šubjak)
 • 16.10   Diskusia
 • 16.30   Zhrnutie a závery konferencie
 • 17.00   Ukončenie konferencie

V prípade potreby kontaktný mail: konferencia@srzrada.sk

Zdroj: http://www.srzrada.sk


11. októbra 2018 Autor: Marianna Rajská

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
Odborná konferencia – Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymianového
Marianna Rajská