Prvý priamy televízny prenos sme mali pred 55 rokmi

Pred 55 rokmi, 11. februára 1955, sa uskutočnil prvý priamy televízny prenos v histórii Československej televízie. Bol to prenos hokejového zápasu medzi ČSR, ktorú reprezentoval výber Prahy, a švédskym klubom IF Leksand.

09. februára 2010, 11:18
Prvý prenosový televízny voz.

Prvý prenosový televízny voz.

Autor: veteranbus

Prvé pokusy o prenos obrazu pomocou televízie boli zaznamenané už v predvojnovom Československu. František Pilát, neskorší technický riaditeľ filmového štúdia Barrandov, ešte ako študent techniky zostrojil televízny prijímač a začiatkom 30 rokov prijímal vysielanie z Veľkej Británie na vlne 261,5 metra.

Ďalším priekopníkom televízie bol Jaroslav Šafránek z Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1935 zostrojil televízne zariadenie, ktoré neskôr verejne predvádzal po celej ČSR. V tej dobe v USA a v niektorých krajinách západnej Európy už bežalo pravidelné televízne vysielanie, ktoré však prerušila 2. svetová vojna.

Po vojne sa aj v Československu začalo pracovať na vývoji tohto nového média. Už v júni 1948 vzbudilo záujem návštevníkov Medzinárodnej rozhlasovej výstavy MEVRO v Prahe prvé televízne štúdio československej výroby. Nástup televízie však pribrzdila studená vojna - výskumné pracoviská sa museli zapojiť do výroby špeciálnej vojenskej techniky.

V roku 1952 československá vláda rozhodla o zavedení televízneho vysielania. Už 1. mája 1953 sa slávnostne začalo televízne vysielanie pre verejnosť. V tom istom roku dodala Tesla na trh prvé české televízory. Pravidelné vysielanie sa začalo 25. februára 1954.

Ďalším míľnikom sa stal rok 1955 - v Československu uviedli do prevádzky prvý prenosový voz. Televízne zariadenie, namontované do autobusu Škoda RD 706, umožnilo inštalovať televízne kamery v teréne a vysielať televízny signál na vysielacie pracovisko. 11. februára 1955 bol tento voz využitý prvýkrát. Pristavili ho k zimnému štadiónu v Prahe na Štvanici a začal sa prvý priamy televízny prenos v histórii československej televízie. Komentovali ho Josef Valchář a Vít Holubec.

Pôvodne mali byť do vysielania zaradené iba dve tretiny zápasu výberu Prahy a švédskeho klubu IF Leksand, po telefonických urgenciách divákov sa však prenášal celý.

Nasledovali prenosy z divadiel a estrádnych podujatí. 17. apríla 1955 sa uskutočnil prvý priamy prenos opery Predaná nevesta z Národného divadla v Prahe. V lete 1955 televízia uviedla prenosy z 1. celoštátnej spartakiády a v januári 1956 prvý športový prenos zo zahraničia, zo zimnej olympiády v talianskej Cortine d'Ampezzo. Až do konca roku 1955 televízne vysielanie zabezpečoval iba vysielač na Petříne, ktorý pokrýval územie Prahy, Stredočeského kraja a čiastočne severných a východných Čiech.

V roku 1956 bola dokončená diaľková retranslačná trasa, ktorá umožnila vysielať podujatia z väčšiny územia ČSR - Bratislava sa pridala v novembri 1956 a Košice vo februári 1962. Zároveň sa podarilo zrealizovať pripojenie Československej televízie na zahraničnú televíznu sieť.

Rok 1970 bol ďalším historickým medzníkom československého televízneho vysielania. 14. februára 1970 sa uskutočnilo prvé farebné televízne vysielanie z majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách.

Autor: TASR
FocusMedia

video

 


 

 
Aplikácie 7 plus

 
Prvý priamy televízny prenos sme mali pred 55 rokmi
TASR