Čo sme čítali 12. novembra 1989: Socializmus si nedáme!

12. novembra 2014, 10:00
Tip redakcii

O pár dní oslávime 25. výročie Nežnej revolúcie. Ako vyzerali posledné dni bývalého režimu vo vtedajších novinách? Prinášame vám niekoľko úryvkov.

Tešil sa pozornosti:  Jakešov prejav priniesol  denník Smena  na niekoľkých sranách.  Zároveň o ňom rozsiahlo  informovali i ďalšie  vtedajšie denníky.

Tešil sa pozornosti: Jakešov prejav priniesol denník Smena na niekoľkých sranách. Zároveň o ňom rozsiahlo informovali i ďalšie vtedajšie denníky.

Autor: Reprofoto: Matej Kalina, zdroj: Univerzitná knižnica Bratislava

Kto by si dal ujsť vystúpenie vedúceho delegácie ÚV KSČ, Ústredného výboru NF ČSSR a vlády ČSSR, generálneho tajomníka ÚV KSČ a predsedu ÚV NF ČSSR Miloša Jakeša na Celoštátnej konferencii SZM v Prahe 11. – 12. novembra 1989?

Úprimne povedané, všetkým zväzákom bol ukradnutý. No bolo povinnosťou Smeny, denníka Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, priniesť prejav súdruha Jakeša v plnom zmení. A hneď na niekoľkých stranách. Myšlienky jedného z hlavných mysliteľov strany určite stoja za prečítanie i dnes.

Úryvky z prejavu Miloša Jakeša denníku Smena:

Mládež má veľkú príležitosť

„Komunistická strana považuje za jednu zo svojich najzávažnejších úloh vytvorenie lepších predpokladov než doteraz na prípravu a uplatnenie mladých ľudí aj vyzdvihnutie tých najschopnejších do riadiacich funkcií.“

Socializmus si nedáme!

„Ide nám o to, dôsledne očistiť socialistický hospodársky a politický systém od všetkého, čo sa prežilo, čo k nemu nepatrí, čo brzdí skutočne dynamický rozvoj vo všetkých oblastiach života našej spoločnosti zodpovedajúci jej potrebám aj možnostiam.“

Bola aj sebakritika

„Pri pohľade na predchádzajúce etapy socialistického vývoja nezastierame, že sme nie všetko robili dobre a že nie v každom smere môžeme vykázať výsledky zodpovedajúce túžbam, ktoré náš ľud a najmä mladá generácia vkladajú do socialistického zriadenia. Z kritického hodnotenia minulosti vyvodzujeme závery a ponaučenia pre našu ďalšiu cestu vpred.“

Ako si spomínate na život pred nežnou revolúciou vy? Pošlite nám svoje fotky aj s krátkym opisom cez nasledujúci formulár! Aj vďaka vám si potom budú môcť obdobie spred revolúcie pripomenúť naši čitatelia!

Súťaž bola ukončená.

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/irk 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Čo sme čítali 12. novembra 1989: Socializmus si nedáme!
Plus JEDEN DEŇ/irk