SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
Panónska cesta 9
852 32 Bratislava 5

Tel. číslo: 02 / 32 153 121
e-mail: predplatne@7plus.sk