• Exkluzívne ponuky a zľavy v širokej sieti obchodov na celom Slovensku
 • Darček - kredit 5 € na každej karte
 • Zadarmo automatické poistenie kabelky vo výške 200 €
 • Členstvo v EMMA VIP klube
 • Možnosť dobíjania kreditu každý deň do výšky 2000 €
 • Bezhotovostné platby za tovar a služby vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard (na Slovensku aj v zahraničí) aj bezkontaktnou formou Pay Pass
 • Predplaťte si magazín EMMA na rok len za 25,20 €
  • priamo na ktorejkoľvek pobočke VÚB
  • alebo tu
 • Získate 1 číslo zadarmo a darček exkluzívnu EMMA kartu
 • Magazín si predplatíte:
 • 1 deň po úhrade predplatného si môžete počas pracovných dní vyzdvihnúť vašu kartu na ktorejkoľvek pobočke VÚB
 • V prípade úhrady predplatného priamo v pobočke VÚB si možete svoju EMMA kartu odniesť okamžite.
 • EMMA karta je dobíjateľná platobná karta
 • Kartu si môžete dobíjať každý deň až do výšky 2000 €:
  • bezhotovostným prevodom na účet 1926379653/0200 s variabilným symbolom posledných 10 čísel vašej karty
  • Kredit bude pripísaný na váš účet do 3 pracovných dní
  • Disponibilný zostatok alebo prehľad transakcií na svojej karte zistíte kedykoľvek prostredníctvom služby Kontakt 0850 123 000, zo zahraničia na čísle +421 248 555 970
 • Na získanie karty nemusíte byť klientom VÚB
 • Karta je platná minimálne 12 mesiacov od aktivácie (vyzdvihnutia karty v pobočke VÚB)
 • Každý mesiac fantastické zľavy uverejnené len v magazíne EMMA. Zoznam na tento mesiac tu
 • Rýchle a pohodlné platenie menších nákupov do sumy 20 Eur bez podpisu (v zahraničí môže byť výška tejto sumy odlišná)
 • Ako to funguje:
  • 1. krok: bezkontaktné platby môžete realizovať na miestach označených logom MasterCard Pay Pass
  • 2. krok: pri nákupe do 20 € priložte svoju kartu k snímaču na miesto označené symbolom bezkontaktnej platby
  • 3. krok: snímač vám po priložení karty oznámi schválenie platby a obchodník vytlačí doklad o zaplatení
 • Spolu s predplatenou Emma kartou automaticky získavate aj poistenie vašej kabelky v spolupráci s poisťovňou Chartis Europe
 • V prípade krádeže kabelky alebo jej časti alebo lúpežného prepadnutia máte nárok na poistné plnenie až do výšky 200 €
 • Poistnú udalosť nahláste ihneď na infolinke spoločnosti Chartis Europe na čísle 0850 111 333 (v pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod.)
 • Na uplatnenie poistnej udalosti potrebujete vyplnené tlačivo a kópiu na hlásenie poistnej udalosti od poisťovne Chartis Europe, kópiu policajnej správy týkajúcej sa krádeže vašej kabelky
 • Bezkontaktné platby sú poistené až do výšky 100 €
 • Kartu ihneď podpíšte na podpisovom prúžku na zadnej strane
 • Karta je bez PIN kódu, preto môže obchodník požadovať potvrdenie platby podpisom
 • Chráňte kartu pred mechanickým poškodením a magnetickým poľom
 • Nezverejňujte číslo karty
 • Odložte si písomný doklad o realizácii každej transakcie kartou
 • Stratu, krádež alebo možnosť zneužitia predplatenej EMMA karty ihneď oznámte 24-hodinovej službe
  • KONTAKT na čísle 0850 123 000 alebo +421 248 555 970 pri volaní zo zahraničia, ktorá zabezpečí jej zablokovanie.
 • Krádež predplatenej EMMA karty hláste na polícii. Ak sa nachádzate v zahraničí, ohláste to na polícii v príslušnej krajine
 • V prípade, že nesúhlasíte so sumou transakcie alebo s transakciou samotnou, uplatnite si reklamáciu priamo v pobočke VÚB banky
 • Pracovník pobočky s vami vyplní protokol o reklamácii, ku ktorému je potrebné priložiť doklady, resp. potvrdenky z platobného terminálu a čestné vyhlásenie o spornej transakcii
 • Výsledok reklamácie vám banka oznámi písomne